COVID Information for GLORY 78 Visitors

COVID Information for GLORY 78 Visitors

Monday, Aug 30 2021 by GLORY

GLORY 78 is a testing for entry event in the Netherlands. To enter the GLORY 78 event, you must show a valid COVID QR-code.

 

Dutch visitors

You must be able to show a valid QR code in the corona check app (or printed) at the entrance. You can find more information at www.testenvoortoegang.org

 

Fully vaccinated EU visitors

Fully vaccinated international visitors within the EU can use the Digital Corona Certificate (DCC) to access events and activities in the Netherlands. If you are not sure whether your DCC is valid or if you cannot download it, you can make a test appointment at www.testenvoortoegang.org. When you have received your test result, you can print it at https://coronacheck.nl/nl/print/

 

Not fully vaccinated EU visitors and non-EU visitors

You must make a test appointment at www.testenvoortoegang.org. When you have received your test result, you can print it at https://coronacheck.nl/nl/print/

 

The test result is valid for 24 hours, so you must get tested within 24 hours prior to the activity or event. You can get tested up until two hours before the start of the activity/event.

 

No access can be granted without a valid COVID QR code. No exceptions will be made to this rule.

Please note that GLORY will not refund visitors who are refused access to the venue because they do not have a valid COVID QR code.

 

---

 

Hierbij willen wij u nogmaals informeren dat GLORY 78 een testen voor toegang evenement is.

Om toegang te krijgen tot GLORY78 is het noodzakelijk dat elke bezoeker een geldig coronatoegangsbewijs kan laten zien.

 

Nederlandse bezoekers

U dient een geldige QR-code in de corona check app (of geprint) te kunnen laten zien bij de entree. U kunt meer info vinden op www.testenvoortoegang.org

 

Volledig gevaccineerde EU-bezoekers

Volledig gevaccineerde internationale bezoekers binnen de EU kunnen het Digitale Corona Certificaat (DCC) gebruiken om toegang te krijgen tot evenementen en activiteiten in Nederland. Als u twijfelt of uw DCC geldig is of deze niet kunt downloaden dan kunt een test afspraak maken op www.testenvoortoegang.org. Als u uw testuitslag heeft ontvangen dan kunt u deze printen via: https://coronacheck.nl/nl/print/

 

Niet volledig gevaccineerde EU-bezoekers en niet EU-bezoekers

U kunt een test afspraak maken op www.testenvoortoegang.org. Als u uw testuitslag heeft ontvangen dan kunt u deze printen via: https://coronacheck.nl/nl/print/

 

De testuitslag is 24 uur geldig. Dus je moet je binnen 24 uur voor de aanvang van de activiteit of het evenement laten testen. Je kan je tot uiterlijk twee uur voor aanvang laten testen.

 

Zonder geldige QR-code kan er geen toegang verleend worden. Hier worden GEEN uitzonderingen op gemaakt.

GLORY geeft geen geld terug voor bezoekers die worden geweigerd omdat zij geen geldige QR code hebben.